הפעלות לבתי ספר ילדים ונוערהכנסו להמליץ על בעלי מקצוע מהתחום